Looknij

Gazetka szkolna „Looknij”

Gazetka szkolna „Looknij” jest wydawana w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie (działającej do roku 2017. w Zespole Szkół nr 3). Jej opiekunem jest Pani mgr Jadwiga Janikowska. W roku szkolnym 2016/2017 wygrała ona w XVI „Ponadregionalnym konkursie na szkolną gazetkę z dodatkiem ekologicznym” (w grupie gimnazjów).

Aby dowiedzieć się, kto redaguje Gazetkę, proszę kliknąć Zespół redakcyjny. W celu zapoznania się z zawartością numerów archiwalnych proszę kliknąć Wydania. Zachęcamy również do odwiedzenia podstron Nagrody i wyróżnienia oraz Współpraca. Szczególnie jednak zachęcamy do przesyłania nam swoich prac, z których najciekawsze opublikujemy w naszej Gazetce. Stosowne informacje na ten temat podane zostały na podstronie Przesyłanie prac.

Strona internetowa Gazetki zaczęła działać w roku szkolnym 2016/2017, jej administratorem jest Patryk Cpałka. Prosimy o przekazywanie informacji dotyczących nieprawidłowości w działaniu strony oraz ewentualnych pomysłów na jej uatrakcyjnienie:-). Dane osobowe umieszczone na stronie Gazetki nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące tych danych proszę kierować do administratora strony lub opiekuna Gazetki.

Looknij-nagłówek2017_11_14

Dane kontaktowe Zespołu redakcyjnego:

Zespół redakcyjny gazetki „Looknij”
Szkoła Podstawowa nr 27
ul. Rozdolna 5
42-202 Częstochowa
tel. +48343617139
http://www.zs3.tnb.pl
Profil w serwisie Facebook
Profil w serwisie YouTube

Adres e-mailowy Administratora strony:

Patryk Cpałka: gazetka.looknij@gmail.com