Konkursy

Konkurs na opowiadanie o świętach

Święta Bożego Narodzenia przywołują w każdym z nas wiele wspomnień, skojarzeń i odczuć, najczęściej pozytywnych. Są one odbierane bardzo indywidualnie. Celem konkursu „Opowiedz o Świętach!” jest napisanie opowiadania, które przybliży ten magiczny okres i towarzyszącą mu atmosferę, panującą w Twoim domu. Napisz zatem ciekawe i oryginalne opowiadanie, my nagrodzimy Twoją kreatywność. Redakcja

Uwagi dotyczące konkursu są następujące:

 • Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV szkoły podstawowej i klas starszych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie.
 • Konkurs polega na napisaniu oryginalnego opowiadania ukazującego magię Świąt Bożego Narodzenia.
 • Opowiadania należy przekazywać Pani Jadwidze Janikowskiej do 14. grudnia 2018. roku (piątku). Praca musi być samodzielna oraz zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa. Prace nieczytelne lub niepodpisane nie będą podlegały ocenie. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację informacji o autorze, jego zdjęcia i tekstu przekazanej pracy w gazetce „Looknij” oraz na stronie internetowej looknij.eu5.net.
 • W jury konkursu zasiadać będą osoby z Zespołu redakcyjnego „Looknij”, funkcję przewodniczącej pełniła będzie Pani Jadwiga Janikowska. W ocenie brana będzie pod uwagę pomysłowość i poprawność językowa. Od decyzji jury nie będzie odwołania.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu br., wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej looknij.eu5.net. Na autorów najlepszych prac czekają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe (przekazane przez naszych Sponsorów). Najlepsze prace zostaną przez nas opublikowane.

Zapraszamy wszystkich do udziału!

Ogłoszenie wyników

Jury konkursu podsumowuje go w sposób następujący:

 • W konkursie wzięła udział tylko jedna osoba- Dominika Aleksandrowicz. Z tego powodu nie została przyznana pierwsza nagroda, choć koleżanka Dominika otrzymała od Looknij pamiątkowy dyplom oraz nagrodę specjalną (zestaw upominków od naszych Sponsorów).
 • Opowiadanie Dominiki zostało zaprezentowane w dziale „Kącik natchnionych” wydania 2 2018/2019. Jest ono bardzo ciekawe i prezentuje święta z niezwykle oryginalnej perspektywy. Zapraszamy do jego przeczytania.

Dziękujemy Dominice za wzięcie udziału w naszym konkursie i przedłożenie bardzo interesującej pracy!

Konkurs na opowiadanie o feriach

Ferie zbliżają się dużymi krokami. Napisz ciekawe i oryginalne opowiadanie pt. „Ferie moich marzeń”, my nagrodzimy Twoją kreatywność. Redakcja

Uwagi dotyczące konkursu są następujące:

 • Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV. szkoły podstawowej i klas starszych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie.
 • Konkurs polega na napisaniu oryginalnego opowiadania opisującego wymarzony sposób na spędzenie zimowych ferii.
 • Prace należy przekazywać Pani Jadwidze Janikowskiej do dnia 28 lutego 2018 roku (środy). Praca musi być samodzielna oraz zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa. Prace nieczytelne lub niepodpisane nie będą podlegały ocenie. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację informacji o autorze, jego zdjęcia i tekstu przekazanej pracy w gazetce „Looknij” oraz na stronie internetowej looknij.eu5.net.
 • W jury konkursu zasiadać będą osoby z Zespołu Redakcyjnego „Looknij”, funkcję przewodniczącej pełniła będzie Pani Jadwiga Janikowska. W ocenie brana będzie pod uwagę pomysłowość i poprawność językowa. Od decyzji jury nie będzie odwołania.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu br., wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej looknij.eu5.net. Na autorów najlepszych prac czekają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe (przekazane przez naszych Sponsorów). Najlepsze prace zostaną przez nas opublikowane.

Zapraszamy wszystkich do udziału!

Ogłoszenie wyników

Jury konkursu postanowiło przyznać jedynie miejsce pierwsze. Miejsce to zdobyła Dominika Aleksandrowicz.

Gratulujemy zwyciężczyni (jej zdjęcie pamiątkowe można zobaczyć na stronie Galeria), a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i przedłożenie bardzo interesujących prac!

Sponsorami nagród w tym konkursie są: Kino Studyjne OKF Iluzja, Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ‚Pegaz’, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy. Serdecznie dziękujemy!

Konkurs na list do Świętego Mikołaja

Święty Mikołaj przez wiele osób jest postrzegany w sposób dosłowny – jako osoba fizyczna. Przez to nie potrafią one umiejscowić jego istnienia w dzisiejszych realiach. Tymczasem Święty Mikołaj może być po prostu niedefiniowalnym fenomenem, który niczym światło latarni na brzegu mrocznego oceanu wyrachowania udowadnia nam istnienie bezcennej bezinteresowności oraz życzliwości. Napisz ciekawy i oryginalny list do Świętego Mikołaja, my nagrodzimy Twoją kreatywność. Redakcja

Uwagi dotyczące konkursu są następujące:

 • Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV. szkoły podstawowej i klas starszych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie.
 • Konkurs polega na napisaniu oryginalnego listu do Świętego Mikołaja.
 • Listy należy przekazywać Pani Jadwidze Janikowskiej do dnia 23 listopada 2017 roku (czwartku). Praca musi być samodzielna oraz zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa. Prace nieczytelne lub niepodpisane nie będą podlegały ocenie. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację informacji o autorze, jego zdjęcia i tekstu przekazanej pracy w gazetce „Looknij” oraz na stronie internetowej looknij.eu5.net.
 • W jury konkursu zasiadać będą osoby z Zespołu Redakcyjnego „Looknij”, funkcję przewodniczącej pełniła będzie Pani Jadwiga Janikowska. W ocenie brana będzie pod uwagę pomysłowość i poprawność językowa. Od decyzji jury nie będzie odwołania.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu br., wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej looknij.eu5.net. Na autorów najlepszych prac czekają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe (przekazane przez naszych
  Sponsorów). Najlepsze prace zostaną przez nas opublikowane.

Zapraszamy wszystkich do udziału!

Ogłoszenie wyników

Laureatami konkursu zostały następujące osoby:

 • miejsce pierwsze: Dominika Aleksandrowicz,
 • miejsce drugie: Piotr Klama,
 • miejsce trzecie: Michał Lacki.

Gratulujemy zwycięzcom (ich zdjęcie pamiątkowe można zobaczyć na stronie Galeria), a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i przedłożenie bardzo interesujących prac!

Sponsorami nagród w tym konkursie są: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Kino Studyjne OKF Iluzja, Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ‚Pegaz’, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy. Serdecznie dziękujemy!