Nagrody i wyróżnienia

Gazetka szkolna „Looknij” uzyskała następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Miejsce pierwsze w roku szkolnym 2016/2017 w konkursie na „Szkolną gazetę z dodatkiem ekologicznym – Przyroda mojego regionu”, zorganizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody, Okręg w Częstochowie (w grupie gimnazjów). Redaktorem naczelnym zwycięskiego wydania był Patryk Cpałka, opiekunem była Pani mgr Jadwiga Janikowska. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ligi Ochrony Przyrody. Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości wręczenia nagród.
  • Wyróżnienie w roku szkolnym 2015/2016 w konkursie na „Szkolną gazetę z dodatkiem ekologicznym – Przyroda mojego regionu”, zorganizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody, Okręg w Częstochowie (w grupie szkół podstawowych). Redaktorem naczelnym wyróżnionego wydania była Alina Mastalerz, opiekunem była Pani mgr Jadwiga Janikowska. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ligi Ochrony Przyrody.